Turneringsbestemmelser 2024

 • Deltagere i Parturneringen er alene for medlemmer af FGK.

 • Deltagere i Parturneringen giver ved tilmelding automatisk tilladelse til brug af data, dvs. navn, telefon, mail og dgu-nummer, indtil Parturneringen er afsluttet.

 • Der er deltagerbegrænsning på max 80 deltagere i ÅBEN og max 80 deltagere i MIX efter princippet først til mølle.

 • Deltagelse i Parturneringen kræver indlevering på golfbox af minimum 4 stk retvisende scorekort inden 1. juni 2024.
  Herefter løbende indberetning af scores i løbet at hele parturneringen, så alle deltageres handicap er retvisende, så spillet bliver spillet med fairplay og respekt i golfens ånd.

 • Ved indberetning af resultat til turneringsledelsen er mail/sms til fgkparturnering@gmail.com, det gældende resultat. Ved tvivl om resultat for turneringsledelsen vil ovennævnte indsendte altid være det gældende resultat.  Noteret resultat i Parmatchbogen er et krav, men primært til orientering til øvrige medlemmer

Aftale om spilledatoer:
Ved tilmelding forpligter alle deltagerne sig til at give forslag til 3 spilledatoer til modstander inden for de første 2 uger i indledende og mellemrunden og indenfor 1 uge til slutrunden.
Det er alene de 2 holds indbyrdes ansvar at få afviklet matchen og kan dette ikke lade sig gøre, kontaktes matchledelsen, som vurderer om holdet skal udgå af Parturneringen. Turneringsledelsen kan/vil dog ikke være dommer over indbyrdes diskussioner.

Sygdom og skader:          
Sygdom og skader giver mulighed for makkerskift midt i den løbende turnering. Kontakt altid turneringsledelsen. Accepteres makkerskift, gælder makkerskiftet for resten af turneringen. Makkerskift pga. sygdom skal ske inden finalematchen. 
Hvis et par trækker sig fra start eller i løbet af turneringen, nulstilles alle parrets spillede matcher i den aktuelle ”spilletermin”.

Ferie:
Er der en spiller, der skal på ferie og derfor ikke kan spille i en fremtidig fastsat spilleperiode, er der mulighed for eet makkerskift / at holdet trækker sig i turneringen. Dette skal dog ske inden slutrunden, dvs. senest i ¼ finalen.
Kontakt altid turneringsledelsen. Accepteres makkerskift, gælder makkerskiftet for resten af turneringen.

Er det et hold, hvor begge spillere skal på ferie og ved, at de derfor ikke kan spille i de fremtidige fastsatte spilleperioder, skal begge spillere trække sig inden der spilles kamp om pladsen i den næste spilleperiode. 

Hvis et hold ikke kan spille til finale/afslutning lørdag den 28.09.24, skal holdet trække sig senest i ¼ finalen.

Turneringsformen:
Foursome hulspil, hvor hver spiller skiftes til at slå – også fra teestederne.

Turneringen spilles i 2 rækker:
MIX række:           
mand/kvinde, herunder ”rene” kvindepar, men ikke rene herrepar.
ÅBEN række:
Alle interesserede, herunder ”herrepar”, kvindepar og mix.


Konditioner:

 • Der spilles kun fra teestederne 52 (gl. rød) og 58 (gl. gul).
  Det er frivilligt, hvilket af disse 2 teesteder, man vælger som m/k i begge rækker. Dog henstilles, at man stiller fra det teested, som man normalt spiller fra. Husk at ændre i slagfordeling afhængig af valgt teested.
 • En kamp er slut, når et par er flere huller ”up,” end der er huller tilbage at spille.
 • Parret spiller i fælles handicap, som findes således:
  Hver spillers antal tildelte slag (spillehandicap) på banen lægges sammen og divideres med 2, husk at runde op!
 • Den enkelte spiller vælger selv teested – ulige eller lige numre.
 • Parrets antal tildelte slag på banen i forhold til modstanderne afgøres således:
  Parret med lavest antal tildelte slag går i ”scratch” – altså i 0 tildelte slag.
  Modstanderparret tildeles ¾ af differencen mellem de to par.
  Find den rette ¾-tildeling i skemaet på parturneringsopslagstavlen eller på Parturnerings websitet.
 • Juniorer kan deltage med en voksen. Juniorer skal fylde 18 år i turneringsåret for at være ”voksen”. Hvis 2 juniorer under 18 år vil spille sammen, skal den ene fylde 18 år i turneringsåret.
 • Husk at afgøre uenighed om reglerne på banen – inden næste hul spilles. Spil eventuelt videre under ”protest.” Kontakt herefter eventuelt turneringsledelsen.
 • Læs regler for Foursome og hulspil i Dansk Golf Union Golfregler.
 • Kontakt altid turneringsledelsen, hvis I har problemer.
 • En match må i særlige tilfælde afvikles over flere dage.
 • Bemærk, man må ikke spille A/S – uafgjort – efter indledende puljespil, men der 
  fortsættes på hul 19 (hul 1) og man får sine tildelte streger igen.

Pointgivning:
Der gives 3 points for en vundet/givet match.
Der gives 2 points for en delt match.

Der gives 1 point for en spillet men tabt match.
Der gives 0 point for en ikke spillet/givet match.

I tilfælde af pointlighed i puljespillet, hvor det kan have indflydelse på videre deltagelse: 

først
: indbyrdes opgør, eventuelt også blandt flere par,
herefter: flest sejre
herefter tæller scoren blandt de implicerede par, dvs. antallet af huller ”up” eller ”down” i alt