Slagtildeling

PARTURNERING SPILLER MED ¾ SLAGTILDELING

Skema til slagtildeling

Der kan kun spilles for teestederne 52 og 58.
Det er frivilligt, hvilket teested af disse 2 man vælger som m/k i begge rækker.

Dog henstilles, at du spiller for det teested, som du normalt vil spille fra.
Husk altid at ændre i din slagfordeling afhængig af det valgte spillested.

Hvordan udregnes ¾ slagtildeling?

Et pars spillehandicap – antal tildelte slag på banen – udregnes således:

Summen af begge spillers tildelte slag på banen divideres med 2 og afrundes til nærmeste hele antal slag.

Eksempel:
Spiller A har 13 tildelte slag på banen. Spiller B har 20.
Det vil sige i alt tildelte slag: 13 + 20 = 33 slag

De 33 slag divideres med 2 = 16.5, hvilket afrundet er 17 slag

Parret med lavest antal tildelte slag på banen spiller på dagen fra scratch – altså 0 tildelte slag:

Par A ”møder” med i alt 10 tildelte slag på banen og Par B med 27 slag
De to par tildelte slag trækkes fra hinanden:
27 slag minus 10 salg = 17 slag i difference

Par A spiller i matchen med 0 tildelte slag (lavest tildelte slag)  Par B med ¾ af 17 slag  – (se skema øverst) – svarende til 13 slag på banen.
Disse slag tildeles på huller med indeks fra 1 til 13 efter hulspils indekset.

Antal tildelte slag på banen må maximalt være 18 slag i både MIX og ÅBEN række