Privatlivspolitik

Persondata

Deltagere i Parturneringen giver ved tilmelding på Golfbox automatisk tilladelse til brug af persondata, dvs. navn, telefon, mail og DGU-nummer, indtil Parturneringen er afsluttet.

Personoplysninger er beskyttet af en log-in kode og er således kun tilgængelig for aktive deltagere af årets Parturnering.

Parturneringsledelsen videregiver ikke ovennævnte persondato til 3. part, men vil dog udveksle data med Frederikssund golfklub ved etablering af årets turneringshold og afslutningsmatch.