Om parturnering

PARTURNERING

Historie
FGK Parturneringen startede helt tilbage i 1990’erne, da klubben havde til huse i Græse. Der blev afholdt nogle årlige turneringer i løbet af sommerperioden med indledende, mellem og slutspil. Efter klubbens flytning til Egelunden overtog Tove og Knud Bjerre ansvaret, formen på turneringen blev fundet og Parturneringen blev en fast årlig tradition med stor succes. 

I løbet af 00’erne gik turneringsledelsen videre til Dorthe og Ebbe Mønster, som fortsatte trofast indtil 2019. Turneringen fik i løbet af denne periode indført 2 turneringsrækker MIX og ÅBEN og den tidligere form med indledende, mellem og slutspil blev bibeholdt. Turneringen fik, som noget nyt, etableret en afslutningsturnering i forbindelse med finaledagen – en festdag for både finalister og alle deltagere.

I 2020 gik turneringsledelsen videre til Rikke Tøgersen, som fortsatte det store administrative arbejde og styrede Parturneringen retfærdigt og effektivt. Andre arbejdsopgaver gjorde dog, at Rikke Tøgersen allerede i 2022 overlod turneringsledelsen til Maiken Pantmann Beck, som har fortsat den samme linje og fortsat har ansvaret for Parturneringen.

Parturnering
Parturneringen en hyggelig turnering, som afvikles som Foursome hulspil med ¾ slagtildeling. Parturneringen starter ved sæsonstart omkring 1. april og afsluttes primo oktober. Det indledende puljespil bliver spillet i april, maj og juni, mellemspil fra juni til august og afslutningsvis slutspil (1/8 finale, 1/4 finale, semifinale, finale) i august, september og oktober.

Parturneringen opdeles i 2 rækker, en MIX række og en ÅBEN række.

MIX række: 
mand/kvinde, herunder ”rene” kvindepar, men ikke rene herrepar.
ÅBEN række:
Alle interesserede, herunder ”herrepar”, kvindepar og mix

Hvad er Parturneringen?
Parturneringen er en lidt speciel turnering, da den afvikles over hele golfhøjsæsonen, dvs. fra april til oktober. Puljerne afgøres lidt tilfældigt, da det fra start afgøres via lodtrækning. Det betyder, at du i løbet af turneringen møder modspillere på kryds og tværs. Ofte møder du modspillere, som du måske ikke har spillet med/mod tidligere, hvilket gør turneringen meget social, spændende og lærerig.  Du får brug for stor taktik i spillet både fysisk og psykisk.

Der kæmpes altid til sidste bold for at få sejren. I løbet af sommeren indsnævres antallet af spillere og spændingen og kampgejsten stiger op imod slutspil og finale.

Finaledagen er finaleafslutning og festligheder. Der spilles en afslutningsmatch for alle deltagere samtidig med finalen afvikles og efterfølgende stor præmieuddeling.

Alle er velkomne til at tilmelde sig Parturneringen. Det er hyggeligt, sjovt, spændende og efter min bedste mening en fantastisk turnering.

TURNERINGSLEDELSE

Maiken Pantmann Beck har siden 2022 haft turneringsledelsen for FGK Parturnering.
Alle henvendelser vedrørende Parturneringen bedes rettet til Maiken Pantmann Beck.

Set I lyset af den store interesse og tilmelding for Parturnering blev der i 2023 nedsat et rådgivningspanel, som samles, hvis der opstår udfordringer/ændringer i turneringsbestemmelser/konfliktspørgsmål mv. i årets Parturnering.

Denne rådgivningsgruppe består af:
Rikke Tøgersen, Henrik Kaaber, Jesper Raahauge Jensen og Carsten Friis Andersen